Iz Centra za socijalnu skrb Metković stiže obavijest za korisnike zajamčene minimalne naknade o sufinanciranju udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koju prenosimo u cijelosti.

Obavještavamo Vas da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 52. sjednici, održanoj 4. kolovoza 2017. u Kninu, u osiguranju udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola članova kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, donijela Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.)

Korisnici zajamčene minimalne naknade u Centru za socijalnu skrb obvezni su Centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2017./2018. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade).

 Potvrda mora sadržavati:

  • naziv škole koju učenik pohađa
  • vrsta škole (osnovna; gimnazija; 3, 4 i 5-godišnja strukovna škola)
  • razred koji učenik pohađa u šk. god. 2017./2018.

 Uz potvrdu važno je dostaviti:

  • OIB učenika
  • OIB primatelja na čiji se račun isplaćuju sredstva
  • IBAN tekućeg računa na koji se isplaćuju sredstva.

-u slučaju da korisnik koristi zaštićeni račun, potrebno je dostaviti IBAN zaštićenog tekućeg računa.

Isplate učenicima koji ponavljaju razred nisu moguće jer je Odlukom propisano da učenici ponavljači ne ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika te stoga centri ne dostavljaju njihove podatke za isplatu Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Učenici s područja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje će za šk. god. 2017./2018. osigurati nabavu besplatnih udžbenika također ne mogu dobiti naknadu pa centri za socijalnu skrb njihove podatke također ne upisuju u aplikaciju.

Iznosi naknada za sufinanciranje udžbenika za šk. god. 2017./2018. ostaju isti kao i za prošlu školsku godinu budući da se cijene udžbenika nisu mijenjale.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ

 

Foto: Pixsell / Marko Lukunić