Napokon je nova gradska uprava nakon više od šest mjeseci imenovala nove članove Upravnog odbora i upravitelja gradske Humanitarne zaklade Iva Petrušić na što smo upozorili još 2. siječnja ove godine u članku Ulazi li u novi godinu i gradska Zaklada “Iva Petrušić”?.

Gradonačelnik Dalibor Milan je 19. siječnja 2018. donio Rješenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora. To su Tomislav Panza, Božo Šiljeg, Vesna Pavlović, Vatroslav Vugdelija i Ivica Popović.

Osim članova Upravnog odbora, gradonačelnik je imenovao Josipa Kevu za novoga upravitelja Zaklade.

Podsjećamo da je Gradsko vijeće Grada Metkovića u prosincu 2013. donijelo odluku o osnivanju humanitarne zaklade kojoj je cilj pomagati socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima s područja Grada Metkovića. Devet mjeseci kasnije je završen postupak njezina registriranja pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija. Krajem kolovoza 2014. je počelo njezino aktivno djelovanje. Zaklada je od tada do lipnja 2017. organizirala ili sudjelovala u mnogim aktivnostima: organiziranje sabirnih i humanitarnih akcija, razmjene školskih udžbenika, trajno zaprimanje i rješavanje zahtjeva za pomoć, sudjelovanje u provedbi projekata u suradnji sa sličnim udrugama i institucijama.

U navedenom razdoblju Zaklada je, što posredno što neposredno, kroz projekte, izravne pomoći i donacije osigurala financijsku i materijalnu pomoć u iznosu oko 223 000 kuna koju je dobilo 227 korisnika (pojedinaca i obitelji). U dodjeli pomoći se posebno vodila briga o teško oboljelim osobama i mnogočlanim obiteljima koje žive u materijalno lošim uvjetima.

Bivši upravitelj Krešimir Jurić i članovi Upravnog odbora Zaklade (Jelena Kapović, Marija Putica, Nikolina Popović, Jadranko Matić i Lara Šiljeg) su volonterski i bez ikakve naknade obavljali svoj posao.