Na ulazu u grad Turistička zajednica postavila je nove table dobrodošlice koje su i informativnog karaktera. Cijeli pano napravljen je u duhu novog vizualnog identiteta Turističke zajednice Grada Metkovića kojeg obilježavaju motivi lađe, vode, neretvanskih plodova i života. Autor novog vizualnog identiteta je Studio Faktor, a autor fotografije koja dominira na panou je Stjepan Jozepović.

teks i foto: FB stranica Grada Metkovića