Pod pritiskom javnosti, kako stručne tako i običnih građana, premijer Andrej Plenković je najavio moguću odgodu primjene poreza na nekretnine, koji je dio Marićeve sveobuhvatne porezne reforme, za jedno dogledno vrijeme.

Koja dodatna financijska opretećenja donosi porez na nekretnine i da li je to samo zamjena za postojeću komunalnu naknadu nedavno je na svom FB-profilu objasnio vrgorački gradonačelnik Ante Pranjić.

Preko leđa gradova i općina ministar Marić želi dobiti unificiranu mapu svih nekretnina u Hrvatskoj koja će biti osnova za uvođenje vrijednosnog poreza na nekretnine (pravog poreze na nekretnine). Ako se zbilja želi komunalna naknada pretvoriti u nenamjenski prihod grada ili općine dovoljno je bilo promjeniti par članaka u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Hoće li vrijednost poreza na nekretnine biti ista kao i komunalna naknada? Neće, jednostavnom usporedbom Zakona o lokalnim porezima i Zakona o komunalnom gospodarstvu je to očito. Posebno će na udaru biti neizgrađeno građevinsko zemljište.

Sadašnjim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji definira vrijednost komunalne naknade koeficijent namjene (Kn) za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 0,05, a novim Zakonom taj koeficijent se definira na vrijednost 0,5. Nadalje, uvode se dodatna dva koeficijenta. Koeficijent stanja (Ks) koji može ići na vrijednost 1,2 i koeficijent dobi (Kd) koji, između ostalog, iznosi 1,1 za objekte sagrađene od 1988. do 2005. godine koeficijent, odnosno 1,2 za objekte sagrađene od 2006. godine do danas. To su dodatna dva koeficijenta koja su veća od 1. Jednostavnom matematičkom operacijom dolazimo do zaključka da će za istu kvadraturu biti veći porez na nekretnine nego sadašnja komunalna naknada.

Smisao ovog poreza je unificiranje rješenja svih gradova i općina u Hrvatskoj koji će “sutra” poslužiti za pravi porez na vrijednost nekretnine. Baš zato se uvode dodatna dva koeficijenta koja mogu usmjeriti okvirnu buduću vrijednost nekretnine. Ovo je lukavo osmišljena strategija u kojoj gradovi i općine moraju provesti novi Zakon, inače gube kompletan prihod za 2018. godinu, a da ne govorim o prekršajnim odredbama. Sigurno starije osobe u nekom našem selu ne psuju ovih dana Marića nego Pranića kada na kućnu adresu dostavimo formulare za procjenu nekretnina. – kaže Pranić.