Ovoga studenoga u Prirodoslovnome muzeju Metković PowerProgressiveArt izlaže skulpture, umjetničke instalacije i videoradove na temu: Prirodna i kulturne baština, odnosno Prirodna i kulturna baština delte Neretve. Umjetnici zainteresirani za sudjelovanje na natječaj se mogu prijaviti do 7. listopada 2017.

Jedan rad sa izložbe, prema odluci Odbora Powerweb – Platforme za umjetnost, znanost i edukaciju 2017. / 2018., bira se u stalni postav izložbe NATURA HEREDITAS u Prirodoslovnom Muzeju Metković.

Prijava treba sadržavati:

– tri fotografije gotovog rada

– tekst o radu, do 60 riječi

– CV autora, do 60 riječi

– kontakt autora

Radovi mogu biti od bilo kojeg materijala koji je otporan na atmosferske uvjete. Dimenzije radova su neograničene. Video radovi se projiciraju na ekranima u prostoru Muzeja.

Prijave šaljite na e-mail: powerprogressiveart@gmail.com.