Udruga Franak u posljednje vrijeme organizira niz tribina diljem Hrvatske na kojima nastoji upoznati s pravnim posljedicama presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kolektivnoj tužbi protiv 8 banaka.

Jutros su tribina Udruge Franak bila i u Metkoviću. Stotinjak zainteresiranih je od Anite Perkov Kalebota moglo čuti o tome što znači kolektivna presuda u slučaju franak, o mogućnostima i pravima na tužbu korisnika kredita u švicarskim francima (otplaćenim, konvertiranim kreditima i ugovorima u otplati), ništetnosti ugovora, ništetnosti ugovornih odredaba i mogućnosti i prava na tužbu korisnika kredita zaduženim u drugim valutama (EUR i HRK).

Udruga Franak stvara mrežu pravnih sturčnjaka, odvjetnika koji će biti na raspolaganju onima koji se odluče podići privatnu tužbu kojom bi se dokazivala ništetnost ugovora za kredite u CHF. Na tribini se moglo čuti da zastara za ove slučajeve nastupa 14. lipnja 2019.