U delti Neretve borave botaničari s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu: dr.sc. Nina Vuković, mag.oecol. Tihana Vilović, mag.oecol.et.prot.nat. Nikola Koletić i dipl.ing. biologije Vedran Šegota.

Cilj jednotjednog istraživanja je pronalazak i kartiranje akvatičkih invazivinh biljaka u vodnim tijelima delte.

Bariša Ilić iz Udruge „Brkat sjenica“ je preuzeo logistički dio projekta, odnosno organizaciju terenskih obilazaka po danima što je uključivalo organizaciju čamaca i domaćih ljudi koji dobro poznaju Neretvu, kao vodiča. Radi se u dvije grupe gotovo po cijeli dan, a plan je obići čitavu deltu.

Nakon tri dana obilaska terena na više lokacija su pronađene dvije invazivne vrste: Egeria densa i Myriophyllum heterophyllum. Također, tijekom intenzivnih obilazaka, pronađeno je i nekoliko rijetkih ili ugroženih biljaka: Nynphoides peltata, Hottonia palustris, Ranunculus lingua, Polygonum anphibium, Periploca graeca, Hydrocotile vulgaris, Utricularia vulgaris, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatis, Samolus valerandi.

Foto i tekst: Udruga “Brkata sjenica”