U nasadima lubenica, dinja i na ostalom povrću na otvorenim površinama, zamijećen je rast populacije koprivine grinje i crvenog pauka i lisnih uši.

Za suzbijanje koprivine grinje i crvenog voćnog pauka dozvoljeni su akaricidi: Kraft 18 EC, Vertimec 018EC, Zoom 11SC.

Za suzbijanje lisnih uši na lubenici i dinji dozvolu imaju: Calypso SC 480, Teppeki 500 WG,Actara.

Sovice (Spodopterasp) na lubenicama, mogu izazvati jako veliku štetu na kori lubenice, te je uputno čim se uoče prve gusjenice, a prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim preparatima uz dodatak okvašivača. Dozvoljeni insekticidi za sovice na lubenici i dinji: Affirm, Neemazal-T/S, Rotor super, Scatto, Cythrinmax.

Preventivnu zaštititu od uzročnika pepelnice (Erysiphespp.) truleži stabljike (Didimellaspp) i plamenjače (Pseudoperonosporacubensis) moguće je napraviti s Ortiva (dozvola na dinji i većini povrća).

Zaštitu od pepelnice gdje ima vidljivih simptoma napraviti s pripravcima Domark 40 ME i Nativo 75 WG.         

Za zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti (Alternariaspp) moguće je napraviti pripravkom Acrobat MZ WG, Revus (dinja) ili Equation Pro.

Prilikom izbora pripravaka obavezno ispoštivatikarence.

U ekološkom sustavu proizvodnje mogu se koristiti pripravci registrirane za takvu proizvodnju kao Aset ili Neemazal-T/S, Boundaryili sl za štetnike te neki od registriranih bioloških pripravaka na osnovi trichodermavrsta ili bacilusa  ili thiobacilusaza biljne bolesti.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja.

Piše: Zoran Kajić/Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba