Evo prijedloga za ekološku akciju Zelena čistka koja se održava tijekom ožujka! Na jugozapadnoj strani odlagališta otpada Dubravica, točnije na lokaciji Rep uz novu prometnicu prema Dubravici nalazi se poprilično odbačenoga smeća.

I premda stoji natpis o zabrani odlaganja otpada, neodgovorni pojedinci i dalje, onako usput, iskrcaju nešto šuta ili drugog otpada. Bura koja je puhala prije desetak dana ukrasila je stabla i grmlje plastičnim vrećama sa smetlišta.

Nije lijepo vidjeti, a o zagađivanju okoliša, poglavito obližnjeg kanala za zaštitu od poplave, ne  treba ni trošiti riječi. Evo par fotografija s navedene lokacije…