Na Kapitulskom konegresu održanom u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu od 31. svibnja do 3. lipnja predložene su personalne promjene među kojima je i ta da iz naše župe odlaze dosadašnje pastoralno osoblje, naši fratri, župnik fra Petar i župni vikari fra Lukica i fra Kristijan, a dolaze za novog župnik fra Ante Bilokapić te za župne vikare fra Kristija Šilić i fra Duje Jukić. 

Budući župnik Fra Ante Bilokapić je rođen u Udovičićima (Općina Otok) 3. lipnja 1964. od oca Petra i majke Mare rođene Elek. U franjevački novicijat na Visovcu stupio je 9. srpnja 1983., a prve jednostavne zavjete položio je 7. srpnja 1984. god. Svečane zavjete u Redu Manje braće položio je 4. listopada 1988., na svetkovinu sv. Franje Asiškog. Za svećenika je zaređen 23. lipnja 1991. god. U Sinju je župnik od 25. srpnja 2012. god.