U atriju splitske Gradske uprave svečano je otvorena izložba Brigade Hrvatske vojske iz Dalmacije 1991. – 30. obljetnica. Na izložbi je zastupljena i legendarna 116. neretvanska brigada HV-a.

Na prigodnom panou je ukratko prikazan njezin ratni put s fotografijama, u vitrini su izložena njezina ratna obilježja i drugi predmeti.

Budući da je velik broj brigada HV-a s područja Dalmacije osnovan 1991. godine, ovom izložbom se obilježavaju njihove jubilarne, 30. godišnjice osnutka.

Ravnatelj Muzeja Domovinskog rata i autor izložbe Matej Gabrilo je kazao kako izložba prikazuje ustroj i ratni put brigada Hrvatske vojske Zbornog područja Split.

Izložba je zamišljena kao kombinacija edukativnih panoa i predmeta među kojima su uniforme, vojna oprema te odlikovanja pripadnika dalmatinskih brigada Hrvatske vojske. Izložene predmete sadržajno prate panoi s najvažnijim podacima o spomenutim brigadama te fotografije njihovog ratnog puta tijekom Domovinskog rata.