Iz Centra za socijalnu skrb Metković obavještavaju sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji imaju pravo na sufinanciranje školskih udžbenika da su dužni dostaviti školske potvrde za šk. god. 2019./2020. te broj tekućega računa za isplatu.

Krajnji rok za evidenciju prava na naknadu je 30. rujna 2019. pa se korisnici mole za žurnost, poručuju iz Odjela za novčane naknade CSS Metković.