Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije proveo je od 17. do 27. lipnja 2019. treću redovitu analizu kakvoće mora na plažama u Županiji.

Već smo izvijestili da je kakvoća mora od Ploča do Kleka izvrsna a sada donosimo detalje analize za područje cijele Županije.