Hrvatska udruga za krizni menadžment (HUKM) korištenjem servisa Copernicus Emergency Management te uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova izradila je interaktivnu kartu procjene rizika od požara za područje južnog Jadrana, od Omiša pa sve do Karasovića.

Detalj karte koji prikazuje dolinu Neretve.

Karte prikazuju razinu rizika za pojedino područje, izloženost i ranjivost područja požaru, poremećaje u prometu te potencijalne putove “bez prolaza” koji mogu dodatno ugroziti žvote prilkom evakuacije, do moguće brzine širenja požara preko vegetacije, utjecaja turističke sezone, mogućnost evakuacije i reagiranja, a prilagođena je i za građane koji u samo nekoliko klikova mišem mogu saznati je li njihova kuća u opasnoj zoni, javlja Jutarnji list.

Ovo je prva karta takve vrste za požare u Hrvatskoj, a njezin potencijal prepoznala je i Europska komisija koja je financirala projekt u suradnji s EU Joint Research Centreom te ga na nedavnom sastanku Copernicus EMS proglasila “primjerom dobre prakse” koju bi i druge države mogle slijediti.

Cijelu interaktivnu kartu možete pretraživati ovdje.