Ministarstvo poljoprivrede uvažilo je zahtjev Udruge proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež iz Opuzena za proširenje registracije sredstava za zaštitu bilja za male namjene na temelju Uredbe EU parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. Riječ je o proširenju registracije sredstva za zaštitu bilja Mospilan 20 SG, piše Dubrovački vjesnik.

Mospilan je sistemični insekticid koji se primjenjuje na agrumima (naranča, mandarina, limun, grejp) za suzbijanje lisnih uši. Sredstvo se primjenjuje u početku napada štetnika u proljeće od stadija bubrenja pupova do kraja cvatnje. Može se primijeniti dva puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana.

Također se primjenjuje u nasadima kupusa, cvjetače i brokule za suzbijanje lisnih uši i kornjaša te u nasadima lubenica sa najmanjim razmakom od sedam dana između primjene uz poštivanje karence od 21 dan za kupusnjače i 14 dana za agrume.