pedijatrijskom savjetovalištu u ljekarni Farmacia u Metkoviću održana je prošlog tjedna radionica s temom o autizmu. Odmah napomenimo da će tema sljedeće radionice, koja će biti 4. listopada u terminima od 16.00-17.00 i od 17.00-18.00., biti “Prvašić u kući, strah od škole”.

Uvodno predavanje održao je stručni voditelj pedijatrijskog savjetovališta, pedijatar dr.sc.Vlado Krmek.

Činjenica je da je sve veći broj djece s poremećajima u razvoju iz autističnog spektra. Izneseno je da su etiološki čimbenici autizma multifaktorijalni, genetsko nasljeđe i čimbenici okoliša. Nema znanstveno utemeljenih dokaza da neka cjepiva uzrokuju autizam. U raspravi je istaknuta potreba osnivanja Centara za autizam, gdje bi se na jednome mjestu stručno obavljali svi dijagnostički postupci za oboljelu djecu.

Naglašena je potreba dijagnosticiranja bolesti u što ranijoj dobi zbog rane intervencije i poboljšanja kvalitete života oboljele djece. Stoga se pozdravlja i veseli najavljeni pilot projekt u Osječkoj regiji pod nazivom : „Pilotiranje Nacionalnog okvira za rani probir i dijagnostiku  PSA (poremećaja iz spektra  autizma)“.

Nadamo se da će taj projekt otvoriti put za sistemskim i pravovremenim dijagnosticiranjem  djece s razvojnim poremećajima od strane pedijatara primarne zdravstvene zaštite u cijeloj zemlji.

Istaknuta je i potreba za većim brojem educiranih stručnjaka koji bi sudjelovali u individualnom stručnom radu s oboljelom djecom, kao i potreba dostupnosti terapije u svim sredinama u našoj zemlji.