Ured državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji obavilo ja na svojoj mrežnoj stranici Obavijest o upisu djece u I. razred školske godine 2019./2020. u osnovne škole.

Pozivaju se roditelji, odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. da najkasnije do 08. veljače 2019. godine podnesu zahtjev za uvrštenje svog djeteta na popis djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole na način kako je određeno u gore navedenoj Obavijesti.

Zahtjev za djecu koja su s područja Ispostave u Metkoviću, odnosno osnovnih škola u Opuzenu, Kuli Norinskoj, Metkovići i Otrić Seocima, roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Metkoviću na e-mail aredsu dnz.ispostava.ploce@udu-dnz.hru i u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu iskaznicu djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ispostava u Metkoviću
Stjepana Radića 3
20350 Metković

U tom slučaju uz nju treba priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću
potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

Zahtjev za djecu koja su s područja Ispostave u Pločama, odnosno osnovnih škola u Pločama, Staševici i Kominu, roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Pločama na e-mail adresu boris@skolskisport-dnz.hr i u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu iskaznicu djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ispostava u Pločama
Trg kralja Tomislava 16,
20340 Ploče

U tom slučaju uz nju treba priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću
potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

Neovisno od prethodno navedenog, roditelj, odnosno skrbnik, ako je to povoljnije
(praktičnije) za njega, ispunjeni Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika s narečenim prilozima može predati (dostaviti) i osnovnoj školi u koju se upisuje, odnosno na području koje dijete ima prebivalište, odnosno prijavljeno boravište, a ona će ga proslijediti nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici ovoga Ureda državne uprave.

U prvi razred školske godine 2019./2020. u osnovne škole na području Dubrovačko-
neretvanske županije upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno
boravište na području Dubrovačko- neretvanske županije, odnosno na području koje
pripada pojedinoj osnovnoj školi, i to:

  1. djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest godina života
  2. djeca koja do 31. ožujka 2019. godine nemaju navršenih šest godina života, ali koja do 31. prosinca 2019. godine navršavaju šest godina života ako to, na zahtjev roditelja ili skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri ovaj Ured državne uprave
  3. djeca kojima je za školsku godinu 2018./2019. rješenjem ovoga Ureda državne uprave odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Sve potrebne obavijesti i obrasce možete pročitati, odnosno preuzeti na sljedećim linkovima: