Udruga Otac Ante Gabrić je do kraja prosinca 2018. godine provodila projekt Nešto staro za nešto novo s ciljem podizanja svijesti sudionika o važnosti, potrebi i načinu pravilnoga odlaganja tekstila, staklene i metalne ambalaže, kako bi se sprječavalo povećanje zagađenja okoliša.

Projektne aktivnosti (informiranje, edukacija, razvrstavanje upotrebljivih dijelova i odlaganje neupotrebljivih u adekvatna spremišta…) poticale su sudionike i lokalnu zajednicu na sakupljanje i pravilno odlaganje tekstila, metalne i staklene ambalaže, što će omogućiti njihovo recikliranje, a nizom kreativnih radionica izrađivali su se novi uporabni predmeti.

Putem prezentacija educirale su se sve starosne skupine o važnosti zaštite okoliša i prirode, čime se promovirao novi životni stil u području pravilnoga postupanja s otpadom, njegova recikliranja i daljnje uporabe.

Projekt je financirala Dubrovačko-neretvanska županija u iznosu od 9.000,00 kn.

Foto: UOAG