Sinoć je na Poljanici Mate Pečića u Opuzenu predstavljena knjiga Darka Utovca Petar Tutavac – hrvatski svitlenik s druge strane Atlantika koja je izdana u suradnju dvaju ogranaka Matice hrvatske iz Opuzena i Čitluka.

Darko Utovac je šest godina istraživao život i djelo gotovo zaboravljenog Neretvanina Petra Tutavca, rođenog u slivanjskim Gradinama 1913. a mladošću vezanog uz Podgradinu, koji se do kraja Drugog svjetskog rata vrlo aktivno bavio novinarstvom prateći teme iz doline Neretve. U početku mačekovac, 30-tih godina priključuje se ustaškom pokretu, a nakon rata odlazi u emigraciju gdje je bio vrlo aktivan. Petar je bio i jezikoslovac koji je napisao Poredbeni hrvatsko-srpski riječnik te početkom 70-tih Hrvatski pravopis u kojoj je zagovarao upotrebu ikavice umjesto ijekavice u književnom govoru. Argentina je Petru Tutavcu dodijelila državno priznanje za prevodilaštvo, točnije za njegov rad na prevođenju sa španjolskog na hrvatski jezik.

U Buenos Airesu je 1955. pokrenuo tiskovinu Napridak, te desetak godina kasnije Svitlenik u kojima uglavnom obrađuje jezične teme.

Petar Tutavac Bilić svoj životni put je završio 1985. u Buenos Airesu.

Među predstavljačima knjige bio je Stjepan Šešelj, koji je napomenuo da ga je u obiteljskoj kući u Podgradini tek kameni zid dijelio od obiteljske kuće Petra Tutavca, ali da je za njega saznao tek kao student. Domagoj Vidović se osvrnuo na Petra Tutavca kao jezikoslovca, a Andrija Stojić, predsjednik matičina Ogranka Čitluk, izrazio zadovoljstvo što je u suradnji matičinih ogranaka ova knjiga ugledala svjetlo dana.

Program je vodio predsjednik matičina Ogranka Opuzen Miroslav Vidović, a u glazbenom dijelu natupila je ženska klapa Kolajna iz Komina.

Foto: Ivo Odžić/Danijel Ilić