Prošloga utorka, 14. siječnja 2020., Ivo Matičević je u ime GI Sinovi i kćeri Neretve krenuo pješke na put od Metkovića do Zagreba s ciljem upozoravanja javnosti i odgovornih na loše stanje zdravstvene skrbi u dolini Neretve.

Dok ovo pišemo, Matičević je negdje na pola puta do ostvarenja svoga cilja, Gračacu. Podršku mu daju stanovnici mjesta kroz koja prolazi, nude mu smještaj i hranu o čemu svakodnevno izvještava javnost putem društvenih mreža.

Najavio je da u Zagrebu neće pregovarati s nikim jer su nadležnima zahtjevi Građanske inicijative poznati već godinu dana: uspostava stalne hitne helikopterske službe, 24-satna dostupnost zdravstvenih usluga na području doline Neretve te izgradnja bolnice regionalnog značaja na području doline Neretve. Ističe da je u razgovoru s ljudima koje je susretao na putu zdravstvena skrb loša i u drugim krajevima Hrvatske, a ne samo u dolini Neretve, i da je to dodatni motiv njegovu hodu do Zagreba.

– Iako tijekom cijelog puta nailazim na veliku podršku od ljudi, na trenutke sam se osjećao jako tužno jer sam čuo i njihove sudbine. Situacija kakva je u dolini Neretve po pitanju zdravstva je ista i na Makarskoj rivijeri te u Dalmatinskoj zagori. Upoznao sam brojne roditelje i čuo njihove sudbine. Upoznao sam planinare i članove HGSS- a i vrlo dobro su mi objasnili koliko im je helikopter važan u spašavanju ljudskih života. Tako da su svi zahtjevi koje mi tražimo opravdani, kako bi se riješilo pitanje kvalitete zdravstvene zaštite u dolini Neretve i ugroženim područjima Splitsko- dalmatinske županije, izjavio je Matičević za Radio Deltu.