Grad Metković je 11. veljače 2019. na svojoj službenoj stranici objavio dva javna poziva za dodjelu financijskih potpora iz Proračuna za 2019. godinu.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera 
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ´Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu´ („Neretvanski glasnik“ 1/19).

U okviru Javnog poziv realiziraju se sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
2. Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora
3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metkovića izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca i/ili 1 zaposleni). PDV nije prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Cjeloviit tekst Javnog poziva možete pročitati OVDJE.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2019. godini.

Pravo na potporu imaju orisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području grada Metkovića, a koja zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnici mogu biti udruženja poljoprivrednih proizvođača.

  • Mjera 1. Potpore stočarima i pčelarima (do 3 000 kn)
  • Mjera 2. Potpore za obnovu i gradnju plastenika/staklenika (do 8 000 kn)
  • Mjera 3. Potpore za uvođenje ekološki naprednih metoda u proizvodnji (do 4 000 kn)
  • Mjera 4. Za nabavu poljoprivrednih stojeva i oprema… (do 6 000 kn)
  • Mjera 5. Za poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača (do 7 000 kn).

Cjeloviit tekst Javnog poziva možete pročitati OVDJE.