Jučer, 29. siječnja 2018., održana je sedma sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića s početkom u 17 sati. Predloženi dnevni red je imao 6 točaka od kojih su prve dvije bile usklađivanje s novom zakonskom regulativom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

U prvoj točki dnevnog reda donesena je nova odluka o načinu prikupljanja otpada koji je usklađen s novim zakonskim odredbama koje su jedinice lokalne samouprave dužne ugraditi u svoj sustav gospodarenja otpadom do 1. studenog 2018. godine. O ovome će sigurno biti još govora, a kao najvažnije ističemo novi kriterij obračunavanja cijene odvoza smeća po volumenu spremnika za različite vrste otpada i po broju pražnjenja istih. Uz kante za razdvajanje otpada na kućnom pragu (mješoviti i biorazgradivi otpad i papir), predviđeni su i spremnici za reciklabilni otpad (plastika, staklo, metal) na javnim gradskim površinama. Za ovu odluku su bili svi prisutni vijećnici, osim vijećnika Kurana koji je ostao suzdržan. Hoće li i kako novi režim prikupljanja otpada utjecati na cijenu usluge, ostaje nam vidjeti.

Druga točka dnevnog reda sjednice se odnosila na usklađivanje Statuta Grada Metkovića s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, popularno nazvanim Lex šerif. Hoće li ovo biti posljednje usklađivanje sa novim zakonskim odredbama, nije poznato, ali jest to da je spomenuti Zakon u hitnoj proceduri provjere ustavnosti nekih njegovih odredbi. Vijećnici HDZ-a i bivši HSS-ovci su podržali izmjene Statuta, vijećnici MOST-a su bili protiv, a vijećnik SDP-a je bio suzdržan.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/-ice Prirodoslovnog muzeja Metković, pa možemo očekivati skoru provedbu ove odluke. Sam natječaj bit će objavljen u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”.

Usvojen je i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu čiji su nositelji Stožer civilne zaštite, JVP Metković i DVD Metković za djelovanje u slučaju požara i edukacije stanovništva, a za osiguravanje funkcioniranja vodovodne i hidrantske mreže Grad Metković i komunalno poduzeće Metković d.o.o. Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta koje graniči sa šumama dužni su očistiti rubna područja kako bi se smanjila mogućnost izbijanja požara. Hrvatska elektroprivreda je dužna održavati prosjeke na trasama dalekovoda. Na području Grada kao značajne površine ističu se ornitološki rezervati Pod gredom i Prud te park šuma Šibanica. Plan je usvojen jednoglasno.

U petoj i šestoj točki je usvojen godišnji (za 2018.) i srednjoročni (2018. – 2020.) plan za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada. Planira se po raspisanom natječaju dati jedna koncesija na vremensko razdoblje 5 godina uz godišnju naknadu od 5.000 kuna. I ove zadnje dvije točke su usvojene jednoglasno.

 

OGLAS