Grad Opuzen provodi projekt evidencije nekretnina na području grada Opuzena, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Projekt evidencije nekretnina sveobuhvatan je projekt unutar kojeg su evidentirani svi objekti na području grada Opuzena sukladno aktualnoj Odluci o komunalnoj naknadi s glavnim ciljem da se dođe do konsenzusa i stvarnog stanja površina i namjene objekata te da se u isto vrijeme postigne načelo pravednosti i transparentnosti naplate.

Više na službenoj stranici Grada Opuzena...