Danas je u 18 sati u Zgradi političkih stranaka održana 22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda.

Prvom točkom dnevnoga reda, Izvješćem o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća, Mostovu vijećniku Mariju Klobučiću prestao je mandat, a zamijenila ga je Ana Crnčević-Kravar.

Većinom glasova usvojena je druga točka dnevnoga reda – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Metkoviću. Izmjenama i dopunama Uredbe preciznije se uređuje način obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje će se primjenjivati od 1. prosinca 2020. godine. Osim toga, propisuju se dvije kategorije korisnika javne usluge – kategorija kućanstvo i kategorija koja obuhvaća korisnike koji obavljaju djelatnost, a podijeljena je u sedam potkategorija prema djelatnostima. Oporbeni vijećnici nisu podržali ovaj prijedlog. Vijećnik Siniša Bebić (HSU) bio je suzdržan, a vijećnici MOST-a bili su protiv kritizirajući cijene propisanih obveznih minimalnih usluga. Buduća cijena usluge imat će varijabilni i fiksni dio koji za domaćinstva iznosi 39,19 kn (bez PDV-a) na mjesečnoj razini bez obzira koliko puta se posuda prazni i koliko je otpada odvezeno. To će donijeti poskupljenje za domaćinstva u kojime je jedna osoba, a gdje je više osoba razlika u cijeni će biti manja.

Ono što još utječe na ukupnu cijenu usluge je varijabilni dio koji još nije određen, a bit će određen po litri odvezenog otpada i broju pražnjenja posuda.

Trenutna cijena usluge iznosi 17,03 kn (bez PDV-a) po članu domaćinstva.

Veće poskupljenje će biti za pojedene potkategorije za pravne osoba:

Jednoglasno je usvojena treća točka dnevnoga reda, Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2019. godinu, kojom se predlaže isplata božićnice umirovljenicima s iznosom mirovine do 2.200 kn u iznosu 200 kn. Time bi se obuhvatio veći broj umirovljenika, tj. korisnika božićnice s obzirom da su to pravo prošle godine imali umirovljenici čija je mirovina iznosila do 2.000 kn. Osim toga, i ove će godine umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.500 kn imati pravo na božićnicu u iznosu 300 kn.

Vijećnička pitanja gradonačelniku na kraju sjednice postavljali su vijećnici MOST-a. Vijećnica Katarina Taslak pitala je o radovima na Sportskoj dvorani i zašto se nije pronašlo rješenje za održavanje Božićnog malonogometnog turnira. Dogradonačelnik Doko rekao je da bi radovi na dvorani trebali biti gotovi sljedeće godine, a da je trenutno teško pronaći drugo mjesto za održavanje turnira.

Pitanje vijećnice Marijane Dodig odnosilo se na stipendije koje grad dodjeljuje u kategoriji deficitarnih zanimanja – tko propisuje deficitarne studijske kategorije, koji su kriteriji za odabir istih te jesu li u našem gradu potrebe za arhitektima ili studentima ranog i predškolskog odgoja tolike da se nalaze na listi deficitarnih zanimanja. Dogradonačelnik Doko odgovorio je da je to odabrano prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.