Danas je, u 17 sati u galeriji Ustanove za kulturu i sport Metković, održana 17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda, a naviše se raspravljalo o povećanju plaća gradonačelniku, njegovim zamjenicima i zaposlenicima gradske uprave.

Na početku je usvojen Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću kojim će se osigurati 500 tisuća kuna proračunskih sredstava za 2019. godinu. Cjelokupan iznos rasporedit će se kroz tri mjere: za potporu novoosnovanim tvrtkama i obrtima planirano je 100 tisuća kuna, za nabavu strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora 350 tisuća kuna, a za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata 50 tisuća kuna.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog I. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za razdoblje 2018. – 2020., a ukupna sredstva za provođenje programa iznosit će 1.320.000 kuna.

Na prijedlog koncesionara koji nije u mogućnosti više ispunjavati obveze, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, ponavljanju natječaja za davanje koncesije i privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova do okončanja ponovljenog natječaja.

Četvrta i peta točka odnosile su se na prijedloge odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi donesenih zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. Osnovna novina odluka je povećanje komunalnih zona pa se, umjesto dosadašnje dvije, uvodi pet gradskih zona. Prve dvije obuhvaćaju određena područja na lijevoj i desnoj obali grada Metkovića, a treća, četvrta i peta prigradska naselja Prud, Vid, Dubravicu i Glušce. Sukladno tome, jedinična vrijednost doprinosa iznosit će od 50 do 70 kuna, a visina komunalne naknade neće se mijenjati za zonu 1. dok će za ostale biti nešto niža.

Usvojen je i Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Metkovića kao i Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu koji se smanjuje na najnižu razinu u iznosu 150 kuna.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića čime se navedenima povećala plaća.

Osim toga, izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika povećat će se i gradonačelnikova plaća, a zamjenici će dobivati naknadu za rad. O ovim se točkama provela žustra rasprava. Zamjenik gradonačelnika Damir Rajič obrazložio je povećanje navodeći povećanje Proračuna, projekte koje Grad provodi kao i privatne razloge. Vijećnici Mosta bili su protiv ovih odluka, a vijećnica Katarina Taslak obrazložila je kako nema potrebe za izmjenama ovih odluka. Koalicijski partner, vijećnik Stipo Gabrić Jambo je podržao ovo povećanje plaća gradonačelniku i njegovim zamjenicima uz obrazloženje da se u Metkoviću od takvih plaća ne može živjeti. Predložio je da one budu oko 14-15 tisuća kuna i da se uz treba kupiti dobro auto i imati vozača.

Od sada zamjenici gradonačelnika bez zasnivanja radnog odnosa dobivati naknadu u iznosu oko 3000 kuna mjesečno, a gradonačelnikova plaća će biti nešto iznad 10 000 kuna.

Dnevni red dopunjen je Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju cijene studentske autobusne karte koji je jednoglasno usvojen pa će tako učenici s prebivalištem na području grada Metkovića koji pohađaju srednje škole u Dubrovniku imati pravo na dvije povratne ili četiri jednosmjerne karte tijekom akademske godine za relaciju Metković-Dubrovnik-Metković.

Gradonačelnik je rekao kako će uvažiti prijedlog vijećnice Katarine Taslak da se drugom prilikom isto napravi i s učenicima koji pohađaju srednje škole u Splitu, a organizirat će se i prijevoz učenika u srednje škole u Makarskoj, na što je upozorio vijećnik Davor Boras.

Na kraju sjednice su bila vijećnička pitanja:

– vijećnica Marijana Gluščević (MOST) tražeći odgovore na već nekoliko puta postavljena pitanja o problematici izvorišta Doljani i povjerenstvu koje je osnovano u travnju prošle godine, ali ne održava sastanke. Također, pitala je kada će započeti projekt Zaželi i ostvari koji se u drugim gradovima odavno provodi. Gradonačelnik je odgovorio da će se i jedno i drugo realizirati za nekoliko dana.

– vijećnica Olivija Kljusurić (MOST) zatražila je izvješće o radu Humanitarne zaklade Iva Petrušić za 2017. godinu koje je predsjednik dužan podnijeti.

– vijećnica Katarina Taslak (MOST) podsjetila je na stavljanje video nadzora predviđenih Proračunom za 2019. godinu, za što će se morati čekati na sastavljanje Vijeća za prevenciju.

– vijećnik Siniša Bebić (HSU) upozorio je na stanje u Ulici Neretvanskih gusara nakon kišnog razdoblja.