Jučer, 10. rujna u Zgradi političkih stranaka u Metkoviću održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića.

Prije izglasavanja dnevnog reda vijećnica MOST-a Katarina Taslak je predložila dopunu s Prijedlogom Odluke o blokiranim fizičkim osobama s područja Grada Metkovića je uskoro ističe rok za primjenu Zakona o otpisu dugova. Njezin prijedlog nije usvojen već je upućena svoj prijedlog poslati u redovnu proceduru.

Tako se raspravljalo o 10 točaka dnevnog reda

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2018. godinu. Izmjene se uglavnom odnose na rekonstrukciju odlagališta otpada Dubravica vrijedno (11,4 mil. kuna), energetsku obnova Sportske dvorane (9,2 mil. kuna),  obnova  te rekonstrukciju Ulice Hrvatskih iseljenika i Trga kralja Tomislava (2 mil. kuna).

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2018. godini koja se odnosi održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja. Ukupni iznos je 5,4 mil kuna od čega se 4 mil. kuna odnosi na cestu u Prudu od križa do crkve sv. Ivana Krstitelja i 800 tisuća na produžetak Jadranske ulice.

Potrebnom većinom je usvojen Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2018. godinu. Riječ je o sredstvima za jednokratne naknade, ogrijev, povećan jednokratni umirovljenički dodatak u ukupnom iznosi 230 tisuća, tj. božićnica za umirovljenike s najmanjim mirovinama, i za udruge. Vijećnici Mosta bili su protiv ovog prijedloga jer smatraju da bi se, s obzirom na povećanje proračuna, iznos mogao povećati udrugama iz područja socijalne djelatnosti. Gradonačelnik je uvažio sugestiju i obećao sljedeće godine povećati taj iznos.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2018. godinu kojima su se povećala sredstva za Ustanovu za kulturu i sport, Gradsku knjižnicu, Prirodoslovni muzej, Arheološki muzej Narona, Pokladno društvo Metković… Vijećnici Mosta bili su protiv jer smatraju da bi se, s obzirom na povećanje Proračuna, iznos mogao povećati i udrugama iz područja kulture.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu. Riječ je neplaniranom povećanju troškova zbog plasmana u viši rang natjecanja klubova NK Neretva i BK Metković, spajanje dvaju rukometnih klubova i proslave 50. rođendana VK Neretvanski gusar.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2018. godinu u iznosu od 11,8 mil. kuna.

Za projekt Program unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji će trajati 30 mjeseci predviđeno je 6,9 mil. kuna. Na predškolski odgoj  otpada 4.581.944,10 kn za Dječji vrtić Metković, 200.000 kn za vrtiće Mali Isus i Leut te 27.600 kn za DV Pčelica.

Na Mostov upit o prilagođavanju cijena gradskog i privatnih vrtića, gradonačelnik je odgovorio da će razmotriti povećanje iznosa koji Grad daje privatnim vrtićima.

Većinom glasova je usvojen rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu. Protiv su bili vijećnici Mosta jer nisu bili usvojeni njihovi prijedlozi. Ovim rebalansom je gradski proračun uvećan za 34,1 mil. kuna pa ukupno iznosi više od 86 mil. kuna. Glavni razlog povećanja Proračuna su sredstva povučena iz EU fondova.

Prijedlog Odluke o gradskim porezima usvojen je većinom glasova, protiv su bili vjećnici Mosta i HSU-a. Siniše Bebića (HSU) je predložio i povukao nakon obrazloženja smanjenje prireza porezu na dohodak s 10% na 8%. S obzirom na povećanje sredstava, Katarina Taslak (MOST) predložila je ukidanje prireza što bi donijelo olakšanje svim obrtnicima na području grada Metkovića. Njezin prijedlog nije usvojen.

Nezavisni vijećnik Stipo Gabrić Jambo je kritizirao gradsku vlast na nezakonito obračunavanje poreza i prireza od 12 mjeseca prošle godine.

Deveta točka je bila Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića i društvenih prostorija u objektu osnovne škole u Vidu koji se planira financirati putem Mjere 7 Temeljne usluge i obnove naselja u ruralnim područjima. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Dnevni red je dopunjen desetom točkom u kojoj je jednoglasno donesena Odluka o odabiru ponude za Nabavu materijala i nasipanje poljskih putova na području grada Metkovića za 2018. i 2019. godinu. Jedini koji se javio na natječaj je tvrtka Asfalt Inženjering d.o.o. koja će ove poslove obavljati iduće dvije godine.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja. Vijećnica Katarina Taslak (MOST) upozorila na Zakon o otpisu dugova, donesen u srpnju, kojim bi i Grad Metković trebao otpisati dugove blokiranim građanima. Siniša Bebić (HSU) je postavio pitanje o pucanju vodovodnih cijevi u Dubrovačkoj ulici, a Davor Boras (HDZ) o reviziji podjele zemlje, o zapošljavanju žena u projektu Zaželi i uređenju rive u Vidu.