Danas je s početkom u 17 sati u Galeriji GKS-a održana 31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića.

Prvom točkom dnevnoga reda usvojen je Prijedlog Statuta Grada Metkovića koji se tako usklađuje s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesenim na sjednici Hrvatskoga sabora u prosincu 2020. godine. Novim Statutom jača se uloga zbora građana koji se može sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Metkovića te raspravljanja o potrebama i interesima građana. Novim Statutom mijenja se broj članova Gradskog vijeća pa će, umjesto dosadašnjih 17, imati 15 članova. Gradonačelnik Metkovića, s obzirom na broj stanovnika grada, imat će pravo na jednog zamjenika. Nadalje, ukupna godišnja netonaknada svakoga vijećnika ne smije iznositi više od 10 tisuća kuna, a taj se iznos za predsjednika Gradskog vijeća može uvećati za najviše 50%, a za potpredsjednike za najviše 30% pripadajuće naknade. Zbog trenutne situacije s pandemijom koronavirusa, sjednice Gradskoga vijeća mogu se sazivati i virtualno.

Direktor Čistoće Metković d.o.o., Tomislav Jakić, predstavio je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge skupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u 2020. godini. Najavio je i povećanje broja posuda za odvojeno skupljanje, nabavu novih vozila, nastavak projekta izgradnje kompostane i sortirnice.

Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Metkovića u razdoblju od 2013. do 2020. godine.

Najviše se raspravljalo o točkama dnevnoga reda koje se odnose na poljoprivredu. Zamjenik gradonačelnika, Robert Doko, predstavio je Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Metkovića za razdoblje 2021. – 2023. godine, a vijećnik Stipo Gabrić kritizirao ga je zbog sukoba interesa. Također, kritizirao je i izradu Prijedloga Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Metkovića.

Većinom glasova usvojeni su i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara te Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području grada Metkovića.

Novim Zakonom o vatrogastvu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, cjelovito je uređen sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj pa se prema tome uskladio i Statut Javne vatrogasne postrojbe Metković.    

Dnevni red dopunjen je Prijedlogom Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja urbanog područja Grada Metkovića 2016. – 2020. godine kojom se produljuje važeći strateški akt do donošenja nove Strategije, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Posljednja točka dnevnoga reda bio je Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Područnog dječjeg vrtića Vid“ kojom se planiraju rekonstruirati prostorije Vrtića s obzirom da su u lošem stanju.

Na kraju sjednice, vijećnica Mosta Marijana Gluščević pitala je gradonačelnika o građevinskoj dozvoli za objekt površine 2000 m² s planiranim podzemnim garažama u Ulici Ilije Bošnjak s obzirom da je to područje označeno kao djelomično branjeno od poplava, bez riješenog problema odvodnje oborinskih i fekalnih voda. Bez obzira na to, Grad Metković, kao jedna od stranaka u tom postupku navela je da tu postoji određena infrastruktura, ali gradonačelnik danas nije odgovorio na pitanje, nego je uputio vijećnicu na drugu adresu.