Danas je u 17 sati u Zgradi političkih stranaka održana 21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda.

Većinom glasova usvojena je prva točka dnevnoga reda – Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. Od planiranih prihoda za Proračun 2019., koji iznose 83 milijuna kuna, do 30. lipnja ostvareno je 29 milijuna, a od planiranih 93 milijuna rashoda za 2019. ostvareno je 25 milijuna u istom periodu. Vijećnici Mosta su bili protiv ovoga prijedloga.

Druga točka dnevnoga reda, Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za period od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019., usvojena je većinom glasova, protiv su bili vijećnici Mosta.

Nakon što je gradonačelnik dao izvještaj za Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića po pojedinim odsjecima, Mostova vijećnica Katarina Taslak kritizirala je određene stavke. Navela je pitanje realizacije obećanih radova nasipanja Stare Neretve materijalom od Pelješkoga mosta i stvaranje poduzetničke zone. Prozvala ga je i ubog kašnjenja radova ceste u Prudu za koje je gradonačelnik odgovornost prebacio na lošeg izvođača radova i obećao kraj radova do 23. prosinca. Ove godine. Također, na pitanje vijećnice Taslak o obnovi Sportske dvorane koji još nisu započeti, gradonačelnik je obećao da će dvorana biti gotova do 1. lipnja 2020. Gradonačelnik se složio da natječaj za javni poziv za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću nije bio dovoljno transparentan i najavio je nove kriterije. Nadalje, vijećnica Taslak kritizirala je zapošljavanje u gradskim ustanovama kao i povezanost tvrtki koje obavljaju određene poslove u gradu sa zamjenikom gradonačelnika, gradskim vijećnicima i bivšim predsjednikom HDZ-a Oršulićem. Gradonačelnik je rekao da ne razumije pitanje jer su natječaji bili javni i predložio vijećnici da ako sumnja neka ponese kaznene prijave.

Na drugu točku osvrnuo se i vijećnik Stipo Gabrić Jambo čestitavši na projektima, ali i kritizirajući upravu NK Neretve, raspodjelu zemljišta u Vrbovcima te zagađenost vode iz Stare Neretve.

Jednoglasno je usvojena treća točka dnevnoga reda, Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, kojim Srednja škola Metković kreće u rekonstrukciju.

Jednoglasno su usvojene četvrta i peta točka dnevnoga reda – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Metkovića za 2019. te Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Metkovića kojom će se učinkovitije ažurirati popis nerazvrstanih cesta, a donosit će ga gradonačelnik.

Dnevni red dopunjen je Odlukom o komunalnoj infrastrukturi Grada Metkovića i njezinom pravnom statusu koja je jednoglasno usvojena, a sadrži popis građevina komunalne infrastrukture koje stječu status javnog dobra u općoj uporabi.

Vijećnička pitanja gradonačelniku na kraju sjednice postavljali su vijećnici Mosta, a odnosila su se na gradnju u kompleksu Poduha. Vijećnik Petar Nikolić pitao je gradonačelnika je li Osnovna škola Stjepana Radića, kao stranka u postupku u slučaju gradnje na tom području, bila od strane nadležnog ureda obaviještena o gradnji te zašto nitko nije reagirao na to, kao i na događaj u kojem je željezna šipka ozlijedila jednog učenika. Na pitanje o tome ima li bilo kakvo građansko mišljenje o urbanističkom, arhitektonskom, a posebno estetskom i etičkom aspektu gradnje u Poduhu. Gradonačelnik Milan je odgovorio da nema mišljenja.

Vijećnica Katarina Taslak zahtijevala je pisani odgovor na pitanje o radu tvrtke Metković razvoj d.o.o. Na pitanje o gradnji u kompleksu Poduha i namjeri rušenja zida te prenamjeni garaža u prizemlju toga objekta u poslovne prostore. Gradonačelnik je odgovorio da se ni jedno ni drugo neće realizirati, da su to garaže koje nikada ne smiju postati poslovni prostori. Napomenuo je da je projekt zgrade dobio potrebne dozvole za gradnju od nadležnih ureda i Županije. Na to je vijećnica Taslak uzvratila tvrdnjom da se njega kao gradonačelnika u ovom gradu ništa ne pita.