Privremeno je zabranjena prodaja turskih mandarina dok se iste ne usklade s propisanim tržišnim standardima, odnosno dok se na proizvod ne stave deklaracije koje su na hrvatskom jeziku, stoji u odgovoru Državnog inspektorata, Sektora za nadzor poljoprivrede na upit koji im je postavila Udruga proizvođača agruma i povrća “Neretvanska mladež“, prenosi Agro klub.

Naime, Udruga je reagirala na činjenicu da je Republička fitosanitarna inspekcija u susjednoj BiH, tijekom redovnog pregleda pošiljke hrane biljnog porijekla pri uvozu, zabranila uvoz pošiljke mandarina porijeklom iz Turske u količini od 21 tonu jer je utvrđeno prisustvo pesticida iznad propisane maksimalne razine. Kako su se turske mandarine našle i na našem tržištu, konkretno u Zagrebu, zatražili su od Državnog inspektorata odgovor je li napravljena analiza na ostatke pesticida i nadzor oko sljedivosti proizvoda.

Prema odgovoru koje potpisuje Jozo Barišić, a dostavila nam ga je Udruga “Neretvanska mladež”, poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata je dana 14. listopada provela inspekcijski nadzor usklađenosti mandarina s propisanim tržišnim standardima na Hladnjači i veletržnici u Zagrebu, u prodajnom prostoru trgovačkog društva SEVINCH d.o.o., Slavonska avenija 7, Zagreb, pri čemu je utvrđeno da predmetno trgovačko društvo nudi na prodaju mandarine podrijetlom iz Turske.

“Kontrolom popratne dokumentacije utvrđeno je da ista sadrži sve propisane elemente kako je određeno člankom 5. stavkom 4. Provedbene uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011.

Posebni tržišnih standard za agrume određen je Prilogom I., Dijela B, Dijela 2. iste Uredbe, a provjerom minimalnih zahtjeva kvalitete za mandarinu deklarirane klase II utvrđeno je da ista odgovara zahtjevima, a jednako tako proizvod udovoljava i zahtjevima zrelosti.

Nadalje, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je predmetna mandarina bila označena s deklaracijom na turskom jeziku, što je u suprotnosti s odredbama članka 3. stavka 2. Zakona o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine br. 56/13, 14/14, 56/16, 32/19) i članku 15. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011 o informiranju potrošača o hrani.

Privremeno je zabranjena prodaja mandarina dok se iste ne usklade s propisanim tržišnim standardima, odnosno dok se na proizvod ne stave deklaracije koje su na hrvatskom jeziku. Zbog povrede propisa pred nadležnim prekršajnim sudom pokrenut će se prekršajni postupak, stoji u odgovoru.