Jučer, 13. rujna 2017., u Zgradi političkih stranaka održana je IV. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića pod predsjedanjem predsjednika Hrvoja Bebića. Dnevni red je imao 12 točaka od kojih su većinom bile odluke o usklađivanju proračuna s dosadašnjim izvršenjem i planiranje izvršenja do kraja kalendarske godine. Ukupno su smanjeni rashodi i prihodi za oko 6 mil. kuna, tj. u 2017. predviđa se prihod od 35.107.362,72 kn i rashod od 35.007.362,72 kn.

Za izgradnju komunalne infrastrukture osigurat će se iznos od 6.444.966 kuna, i to: za javne površine 1.535.658,50 kuna: za nerazvrstane cesta 4.474.307,50 kuna, za javnu rasvjetu 405.000 kuna i za uređenje groblja 30.000 kuna.

Za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada u 2017. godini osigurat će se 4.781.529 kuna iz komunalne naknade: za održavanje javnih površina 770.865 kuna, za održavanje cesta 351.181 kuna, za javnu rasvjetu 1.308.467,46 kuna.

Za programe socijalne skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu Grad u Proračunu osigurava 950.200 kuna.

Za kulturu Grada Metkovića za 2017. godinu ukupno se izdvaja 2.510.294 kune: za Ustanovu za kulturu i sport namijenjeno je 1.445.760 kn, za Gradsku knjižnicu Metković 712.889,05 kn, za Prirodoslovni muzej Metković 351.519,85 kn te za 10 udruga, koje su se javile na natječaje, 124.000 kn.

Za potrebe u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu DV Metković dobiva 3.487.486,68 kn, DV Mali Isus i DV Leut po 100.000 kn, a DV Pčelica 20.700 kn.

Usvojeni su prijedlozi o otpisu nenaplativih dugova od pravomoćno izbrisanih subjekata u iznosu od 154.266 kuna i o otpisu potraživanja temeljem nastupa apsolutne zastare u iznosu od 285.004,20 kn.

Gradsko vijeće potvrdilo je Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Ustanove za kulturu i sport, a novi članovi toga tijela su Ivana Čarapina, Danijela Dragobratović i Nino Erceg.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2017. godinu. Za to je planirano 13.996,80 kn. Tako će Most NL dobiti ukupno 6.429,90 kn, Koalicija HDZ-a i HSLS-a 4.523,30 kn, HSS 2.533,60 kn, a koalicija SDP-a i HSU-a 510 kn.

Također je prihvaćen Ugovor o pravu građenja zamjenske trafostanice Krvavac 3 (Komazini) između Grada Metkovića i  HEP-a.

Drugi dio sjednice, koja je trajala nešto više od 3 sata, bio je predviđen za vjećnička pitanja upućena gradonačelniku Milanu. Više o tome pogledajte u snimci jučerašnje sjednice Gradskog vijeća.

Foto: Facebook/screenshot