U svom kvartalnom izvješću o poslovanju Društva, Luka Ploče se osvrnula na utjecaj rusko ukrajinske krize na svoje poslovanje:

S obzirom na rusko-ukrajinski sukob, kriza koja je nastala krajem veljače 2022. godine uzrokovala je visoku razinu volatilnosti na globalnom tržištu. Rezultat istog je doprinijeo snažnim izazovima u području širokog niza čimbenika: pomaku točaka ravnoteže u geopolitici, ekonomskoj stabilnosti, globalnom lancu opskrbe te je dodatno prouzrokovao negativan efekt na opće humanitarne faktore. Značajan utjecaj sankcija na Rusiju već je evidentiran na globalnoj razini kroz značajan porast cijena sirovina i na izraženoj volatilnosti tržišta kapitala, što će i dalje utjecati na globalni lanac opskrbe i na kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz porast troškova, izazovima u ciklusu
ponude/potražnje, porast inflacije itd…).

Luka Ploče d.d. ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske institucije te nema financijsku izloženost prema istoj.

U godini koja je završila 31.12.2021. promet ruskog ugljena u segmentu trgovine iznosio je 62.693 tone što čini 33% ukupnog prometa u segmentu trgovine i 1,60% sveukupnog prometa preko luke Ploče. Utjecaj ruskog ugljena na ukupne prihode u 2021. godini iznosio je manje od 20%. Društvo nema pristup informacijama kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima s Rusijom te nije u mogućnosti procijeniti daljnji efekt istog na poslovanje.

Planiran promet ruskog ugljena u 2022. godini iznosi manje od 2% sveukupnog planiranog prometa. Nema nastalih transakcija s ruskom robom tijekom tekuće godine. Unatoč tome, Društvo i dalje očekuje ukupan porast prometa u 2022. godini, piše u izvještaju.

Podsjetimo, promet preko luke Ploče u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je  1.270.001 tona robe što je porast od 63% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 780.564 tona), piše u izvješću objavljenom na stranicama Zagrebačke burze.