Don Stipe Jerković, župnik župe Bijeli Vir – Dobranje i kanonik Zbornoga kaptola u Makarskoj, slavio je zlatnu misu u nedjelju 31. srpnja u crkvi Sv. Ante u Kominu.

Propovijedao je župnik Balagovića don Damir Bistrić, a u koncelebraciji su još bili kominski župnik don Dražen Dukić, tugarski župnik don Marinko Jurišin i vidonjski župnik don Mladen Margeta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Nakon mise don Stipi su prigodne poklone uručili HKZ MI, Hrvatska seljačka glazba Komin, MO Komin, a papin poklon mu je uručio don Marinsko. Don Stipe je krunicu koju je dobio od pape ostavio kao zavjetni dar.

Nakon svečane mise uslijedila je večera za sve uzvanike u Mjesnom domu.

Don Stipe Jerković se rodio se 19. studenoga 1946. u Kominu. Osnovnu je školu pohađao u Kominu i Pločama. Maturirao je na Biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Bogosloviju je pohađao na Centralnoj visokoj bogoslovnoj školi u Splitu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1972. u crkvi sv. Križa u Varošu u Splitu. Godine 1973. završio je bogoslovne nauke na Rimokatoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Teologiju u Splitu. Mladu je misu slavio u Kominu 23. srpnja 1972. na blagdan sv. Liberana.

Dne 15. kolovoza 1972. imenovan je tajnikom msgr. Frane Franića i ceremonistom katedrale sv. Duje u Splitu. Imenovan je također privremenim upraviteljem desanske župe i upraviteljem drveničke župe kod Trogira gdje je ostao osam godina (15. studenoga 1972.-14. kolovoza 1980.). Godine 1980. imenovan je župnikom rogotinske župe gdje je ostao četrnaest godina. Premješten je za župnika opuzenske župe i za dekana Neretvanskoga dekanata 5. rujna 1994. Trenutno je župnik Župe Bijeli Vir-Dobranje.

Preč. don Stipu Jerkovića uzdignuo je u čast kanonika 1. studenoga 1995. msgr. Ante Jurić, nadbiskup, imenovavši ga rezidencijalnim kanonikom Zbornoga kaptola u Makarskoj. Nadbiskup Ante Jurić svečano ga je uveo u taj čin na blagdan sv. Klementa 21. studenoga 1995.

OGLAS