Konačno se počinje s projektom obrane od zaslanjenja Doline Neretve. Na veliko zadovoljstvo ovdašnjih poljoprivrednika, najavljena je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš tog iznimno važnog projekta, piše Slobodna Dalmacija.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Zalijevanje slanom i nekvalitetnom vodom znatno umanjuje urod poljoprivrednih kultura. S ovim problemom godinama se bore poljoprivrednici doline Neretve, poglavito u ljetnim mjesecima, kad u neretvanske kanale koji služe za zalijevanje prodre more.

Riječ je o štetnoj pojavi koju uvjetuje manji dotok slatke vode koritom rijeke Neretve, pa se klin slane vode “rastegne” i preko granice, sve do Čapljine. Uz bazene slatke vode za navodnjavanje, planirana je kod Opuzena izgradnja brane – prevodnice koja bi zaustavljala ulijevanje mora u Neretvu. Nešto slično već je viđeno u Nizozemskoj.

– Hrvatske vode intenzivno prate problematiku uzgoja tradicionalnih poljoprivrednih kultura u uvjetima zaslanjenih tala, površinskih i podzemnih voda i pokušavaju pružiti adekvatan odgovor u vegetacijskom periodu nizom tehničkih mjera, kao što su izgradnja sustava javnog navodnjavanja i smanjenja stupnja zaslanjenosti tala, površinskih i podzemnih voda.

U sušnom razdoblju poljoprivrednici svoje kulture navodnjavaju zaslanjenom vodom iz melioracijskih kanala, što s jedne strane djelomice umanjuje štetu zbog suše, ali s druge strane iz godine u godinu kumulativno povećava zaslanjenost tla, što je mjestimice već dovelo do trajnog gubitka tla – ističe Valentin Dujmović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Monitoring i istraživanja koja provodi Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet pokazuje kako je već danas oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta prekomjerno zaslanjeno i trajno izgubljeno za poljoprivrednu proizvodnju te da je više od 40 posto poljoprivrednih površina u kategoriji slabo do umjereno zaslanjeno tlo.

Smanjeni dotok svježe vode iz sliva rijeke Neretve u vegetacijskom razdoblju (zbog izgrađenih hidroenergetskih objekata uzvodno, u susjednoj Bosni i Hercegovini) dodatno pogoršava stupanj zaslanjenosti površinskih i podzemnih voda i tala.

– Projekt zaštite od zaslanjenja tala i voda područja donje Neretve ključna je mjera za smanjenje stupnja zaslanjenosti površinskih i podzemnih voda i tala.

Projekt obuhvaća izgradnju mobilne pregrade na rijeci Neretvi kao fizičke barijere prodoru “klina” zaslanjene vode. Uzvodno od pregrade formirat će se bazen slatke – nezaslanjene vode, koja će se preko crpne stanice, mikroakumulacije i tlačne distribucijske mreže dovesti do poljoprivrednih površina.

Više možete pročitati na portalu Slobodne Dalmacije.

OGLAS