Liječnici primarne zdravstvene zaštite su od nadležnih institucija zatražili provjeru zakonitosti odluke koju je o poskupljenju zakupnina donijela Županijska skupština na svojoj protekloj sjednici 11. rujna. Bila je to sjednica na kojoj trojici uglednih liječnika obiteljske medicine uopće nije dozvoljeno da govore u Vijećnici i županijskim vijećnicima iznesu svoje razloge i obrazloženja zbog kojih smatraju takvu odluku ugrožavanjem njihovog poslovanja.
Kako nije poštovana zakonska obveza o javnom savjetovanju iz članka 11. Zakona o pravu pristupa informacijama svi privatni ugovorni liječnici primarne zdravstvene zaštite Dubrovačko-neretvanske županije odlučili su uputiti predstojniku županijskog Ureda državne uprave molbu za ocjenu zakonitosti i pravilnosti postupka donošenja i davanje upute o otklanjanju nedostataka, te za donošenje odluke o obustavi od primjene odluke Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije od 11.rujna ove godine o povećanju cijene zakupa ordinacija primarne zdravstvene zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

Tijela javne vlasti su, kako stoji, dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, te su dužna izraditi i objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži zaprimljene prijedloge, primjedbe i očitovanja s navedenim razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Tek nakon toga može se točka dnevnog reda uputiti u proceduru županijske skupštine – poručuju privatni liječnici primarne zdravstvene zaštite.