U srijedu, 28. travnja, je Gradskom izbornom povjerenstvu predana kandidacijska lista birača za Gradsko vijeće čiji je nositelj Maša Plećaš i koju podupire Stipo Gabrić Jambo.

Jambo se zbog nedavnih izmjena Zakona o lokalnim izborima ne može kandidirati. Najavio je da se bez ove liste neće moći sastaviti većina u budućem Gradskom vijeću Grada Metkovića, te da ovu listu čine časni ljudi.