Gradsko izborno povjerenstvo grada Metkovića objavilo je pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskoga vijeća Grada Metkovića.

Mostov kandidat za gradonačelnika je dr. Nikica Hajvaz, a za njegova zamjenika Josip Talajić.

Mostovi kandidati za Gradsko vijeće su:

 1. dr. Nikica Hajvaz
 2. Josip Talajić dipl. ing. agr.
 3. Mario Galov
 4. Ivana Mostarac
 5. Zoran Kozina
 6. Miće Glavinić
 7. Tatjana Matić
 8. Marijana Dodig
 9. Petar Nikolić
 10. Pavo Dujmović
 11. Stjepan Crnčević
 12. Olivija Kljusurić
 13. Ivana Ilić
 14. Marko Volarević
 15. Marijana Gluščević