Danas u popodnevnim satima u Zagrebu su operirani Matej Musulin i Ante Kaleb, naši teško bolesni sugrađani za koje smo ovih dana prikupljali sredstva za njihove operacije.

Matej, koji ima dijagnozu Meduloblastom – metastatikum, operiran je danas na KBC Rebro nakon što mu se bolest ponovno vratila i prema riječima liječnika bila je uspješna i sav karcinom je odstranjen. Iza njega je u privatnoj klinici također u Zagrebu operiran i Ante Kaleb, koji boluje od karcinoma kralježnice i Bogu hvala i njegova je operacija Bogu hvala protekla uspješno te je uklonjen sav karcinom sa kralježnice.

Sada prestoji njihov daljnji oporavak i liječenje za što će im biti potrebno još sredstava tako da im možete još uvijek pomoći uplatom na priložene račune.

MATEJ MUSULIN
IBAN: HR48 2340 0093 1114 4877 1 (vrijedi i za uplate iz inozemstva)
Opis plaćanja: Za Mateja Musulina

ANTE KALEB (primatelj brat Nedjeljko Kaleb)
IBAN: HR40 2340 0093 2180 2223 3 (vrijedi i za uplate iz inozemstva)
Opis plaćanja: Za Antu Kaleba