Ministar Tomislav Ćorić je danas u Dubrovniku sa županom Nikolom Dobroslavićem, gradonačelnicima i načelnicima iz cijele županije održao radni sastanak na kojem se između ostaloga razgovarao o Centru za gospodarenje otpadom Lučino radzolje.

Pri tome su naglasili da je izgradnja Centra kompliciran sustav koji nema alernativu i za koji je krajnji rok izgradnje 2023, a župan Dobroslavić se nada da bi to moglo biti već 2021.

Sredstva su osigurana iz EU fondova u iznosu do 85 % na temelju nacionalnog Plana gospodarenja otpadom iz siječnja 2017. i prema kojem na razini Republike Hrvatske imati barem 50 posto odvojenog komunalnog otpada do 2023.

Govoreći o centru za gospodarenje otpadom Lučino razdolje ministar je poručio kako je u tijeku izrada studije isplativosti ulaganja, koja bi trebala biti gotova za mjesec do dva dana.

Na sastanku je ustvrđeno kako je Dubrovačko-neretvanska županija po pitanju razvrstavanja otpada u nacionalnom prosjeku, a župan Dobroslavić ponovio je kako je Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje jedino rješenje za našu županiju.

Nadamo se da spomenuti Centar neće funkcionirati poput već izgrađenih centara u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji (Kašjun i Marinščina) koji su se već pokazali kao promašeni projekti koji gutaju ogromna sredstva građana u vidu cijene za odvoz smeća jer su ekološki i ekonomski neisplativi.

Župan je u izjavi medijima istaknuo kako se na sastanku razgovaralo i o projektu Gornji horizonti kao problemu koji je stalna prijetnja županiji, posebno dolini Neretve. Što je točno rečeno i zaključeno o ovoj temi nije nam poznato.