Svoj pogled na današnja događanja emotivno je na svome facebook profilu opisao naš ministar iz Neretve Ante Šprlje:

Ne mogu promjeniti svijet, ali imam vjere da će neki potezi u mom životu moju djeci odgajati u vjeri da nismo poslušni strojevi, već ljudska bića koja imaju svoju savjest i svoj razum za donošenje ispravnih odluka.
Za sve svoje postupke u svojstvu ministra odgovaram Bogu i narodu. Vlast proizlazi iz naroda i odluke trebaju biti u interesu naroda. Onaj tko podređuje odluke pojedinim interesnim skupinama ni ne može drugačije postupiti nego što je postupio.
Doći će vrijeme kad će razmišljanje svojom glavom i svojom savješću biti pravilo, a ne iznimka koja se kažnjava.