Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je osmo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 20. do 29. kolovoza 2018. godine.

More je na plažama od pločanske Portine do Kleka izvrsne kakvoće pokazalo je ispitivanje koje je provedeno 28. kolovoza. Uzorci su uzimani u jutarnjim satima (od 8 do 10:30) i u to vrijeme temperatura mora je bila ugodnih 22 °C. 

Više o kakvoći mora na našim plažama pogledajte ovdje.