Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 23. studenoga 2022. godine objavilo prvi dio natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno i određeno vrijeme, a na koje se ravnopravno s ostalim kandidatima mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Danas objavljenim natječajima traže se kandidati za prvih 127 radnih mjesta od ukupno 139 radnih mjesta koliko je najavljeno (137 radnih mjesta za državne službenike te 2 radna mjesta za policijske službenike).

Od sada raspisanih 127 radnih mjesta njih 107 je u 19 policijskih uprava diljem Republike Hrvatske, dok je 20 radnih mjesta u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu. Čak 120 radnih mjesta je na neodređeno vrijeme dok ih je 7 na određeno.

Pozivamo sve zainteresirane osobe – kandidate i kandidatkinje –  da se detaljno upoznaju s uvjetima iz natječaja.

Područja policijskih uprava odgovaraju područjima županija u Republici Hrvatskoj, što omogućava zapošljavanje u mjestu prebivališta i to:

Najveći broj radnih mjesta odnosi se na liniju rada upravnih poslova.

Naime, na područjima rada kao što su prijavništvo / osobne isprave i statusna pitanja stranaca / radne i boravišne dozvole za strance, u proteklom je razdoblju došlo do značajnog povećanja opsega posla, a prethodno provedenim anketiranjem Ministarstvo unutarnjih poslova je utvrdilo da u evidencijama nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ima kandidata s odgovarajućom stručnom spremom i potrebnim kvalifikacijama.

Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju udovoljavati propisanim općim i posebnim uvjetima za pojedino radno mjesto uz napomenu kako se mogu natjecati i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu njegovog kasnijeg polaganja sukladno Zakonu o državnim službenicima.

Osobe koje se prijavljuju na radno mjesto policijskog službenika (op.a. dva su radna mjesta za policijske službenike i to u kvoti Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu) moraju ispunjavati i neke dodatne uvjete koji su propisani, a vezani su uz posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, osobnu dostojnost za obavljanje policijske službe i izostanak članstva u političkoj stranci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti

Kandidati i kandidatkinje zainteresirani za sudjelovanje na ovom natječaji mogu se pozvati na to pravo sukladno:

  • Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
  • Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata,
  • Zakonu o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i
  • Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti.

Ohrabrujemo osobe s invaliditetom na sudjelovanje po ravnopravnoj osnovi  budući da je Ministarstvo i do sada bilo otvoreno za prijam osoba s invaliditetom te zapošljavanja više stotina osoba s invaliditetom.

Kandidati i kandidatkinje – osobe s invaliditetom

Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidate i kandidatkinje – osobe s invaliditetom – a kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj te da se nakon podnošenja prijave obrate na broj telefona ili porukom na e-mail adresu koji su navedeni na natječaju za koji se kandidiraju. 

Sve iskazane razumne prilagodbe biti će pravovremeno osigurane s ciljem ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.

Važna informacija za kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom jest  da, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), osoba s invaliditetom zapošljavanjem ne gubi osobnu invalidninu!

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti u roku od 8 dana, dakle do 1. prosinca 2022. godine, neposredno na adrese koje su navedene u natječaju na koji se javljate ili poštom na istu tu adresu.

Iznimka u rokovima je natječaj za prijam u Policijsku upravu istarsku na određeno vrijeme, a gdje je rok za podnošenje prijava do 30. studenog 2022. godine.

Obrasci za zapošljavanje

Komisija za provedbu javnog natječaja

Natječaj provodi Komisija za provedbu natječaja i ona:

  • utvrđuje popis kandidata/kandidatkinja koji su se pravovremeno prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete i
  • te kandidate upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha, a osobama s invaliditetom još jednom želimo poslati jasnu poruku – šanse postoje i dobrodošli ste u naše ministarstvo.

Napomena: Ova vijest je informativnog karaktera i ne može sadržavati sve detalje o načinu sudjelovanja u natječaju. Molimo da sve detalje natječaja za radno mjesto na koji se želite prijaviti iščitate na poveznici konkretnog natječaja.

OGLAS