Već sada se zna će nastavna godina 2019./2020. početi 9. rujna 2019. i završiti 17. lipnja 2020. Tako će nastava početi drugog, a ne kao do sada prvog ponedjeljka u rujnu.

Ono što još nije poznato je raspored školskih praznika tijekom nastavne godine. Ministarstvo obrazovanja školama je ponudilo čak četiri opcije praznika. Svaka će županija za svoje učenike birati koliko će odmora imati.

Opcija 1 (kao i do sada)
– zimski praznici: od 23. prosinca do 10. siječnja
– proljetni praznici: od 14. travnja do 17. travnja

Opcija 2
– jesenski praznici: od 28. listopada do 31. listopada
– zimski praznici: od 23. prosinca do 3. siječnja
– proljetni praznici: od 14. travnja do 17. travnja

Opcija 3
– jesenski praznici: od 28. listopada do 31. listopada
– zimski praznici: od 23. prosinca do 10. siječnja
– proljetni praznici: od 9. travnja do 10. travnja

Opcija 4
– jesenski praznici: od 28. listopada do 31. listopada
– zimski praznici I.: od 23. prosinca do 3. siječnja
– zimski praznici II.: od 24. veljače do 28. veljače
– proljetni praznici: od 9. travnja do 10. travnja

Koliko će puta učionice biti prazne, odlučit će škole i osnivači (županije ili gradovi), a to bi trebalo biti poznato najkasnije za mjesec dana.