Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je osmo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 26. kolovoza do 05. rujna 2019. godine.

More na plažama od Ploča do Kleka kontrolirano je u jutarnjim satima 5. rujna 2019. i izvrsne je kakvoće, izuzetak je plaža u Dubokoj gdje je more zadovoljavajuće kakvoće. U trenutku uzimanja uzorka temperatura mora je bila oko 24°C.