Prema dostavljenim rezultatima (iz uzoraka vode za piće uzetih 04.03.2024.g. iz vodovodne mreže u naselju Vid) Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije sa izvorišta Prud izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod graničnih vrijednosti (koja iznosi MDK = 4,00 NTU).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Iz gore navedenih rezultata izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod zadanih graničnih vrijednosti te ti uzorci zadovoljavaju maksimalno dozvoljene koncentracije parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17, 39/20) što se tiče mutnoće.

Vodovod Metković konstantno prati stanje na čitavom području vodoopskrbne mreže, uzorkuje se konstantno svaki dan i naši korisnici će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni

Napomena:

U uzorcima vode iz izvorišta Doljani (svi ostali dijelovi vodoopskrbnog sustava grada Metkovića osim naselja Prud i Vid) svi parametri udovoljavaju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

OGLAS