Zbog nadolazećih većih oborina, morske plime, podzemnih voda i vodenog vala rijeke Cetine upozoravaju se građani grada Omiša i okolice a poduzmu odgovarajuće aktivnosti na prevenciji i zaštiti osoba i materijalnih dobara od nastanka šteta, oko 17 sati je prenijela Slobodna Dalmacija.

Očekivano vrijeme pojačanih nepogoda je 16. – 18. studenog 2019. Posebno ugrožena područja mogu biti naselje Omiš, Radmanove mlinice, Penšići i Blato n/C.

Prema dostupnim informacijama o vodostajima u slivu Neretve, ovakva upozorenja bi nas treba zaobići. Uzvodno od Metkovića, na mjernim postajama bh. Agencije za vodno područje Jadranskog mora i nizvodno na mjernim postajama Hrvatskih voda situacija je normalno. Pripremno stanje je oglašeno tek na Maloj Neretvi u Opuzenu.