Stari običaj je u Opuzenu da se tijekom noći 1. svibnja prave svakojake škerce. Opuzence ni epidemija koronavirusa nije u tome mogla spriječiti.

U duhu tradicije, opuzenska Pjaca je iznimno pretvorena u sajmište. U ponudi je bilo svega, od čamaca, brodskog sidra i prikolica do klupa, pitara pa čak i nekoliko kokoši…

Ako je nekome nešto falilo, znao je gdje će naći…

Foto: Ivana Nikolac