Na kraju smo trećega tjedna otkupa sezone berbe manadina u neretvanskim voćnjacima. Prošli tjedan je bilo zastoja, odnosno privremenog prekida otkupa, a od početka ovoga tjedna tih problema više nema. Otkup i prodaja, kažu otkupljivači, odvija se bez većih poteškoća.

Sve to prati i niža cijena za prvu klasu (kalibar 1,2,3) koja se sada 2,3 kn za kilogram, odnosno 2,4 kn za one proizvođače koju su u sustavu GlobalGap. Kalibar 4 se otkupljuje po cijeni 1,5 kn/kg, a kalibar 5 po 1 kn/kg.

Neretvanska mladež: Tražimo od Vlade RH financiranje mjera potpore proizvodnji u dolini Neretve

Udruga proizvođača agruma Neretvanska mladež uputila je 9. listopada 2019. zahtjev Vladi RH za financiranje mjera potpore proizvodnji u dolini Neretve koji u kojem traže sljedeće:

Molimo Vladu RH da u Proračunu za 2020. godinu i projekcije za 2021. I 2022. godinu iznađe mjesto za sljedeće mjere:

1. Program potpore za proizvođače mandarina

Pozdravljamo aktivnosti Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede i iznalaženje sredstava za potporu male vrijednosti proizvođačima mandarina. Tražimo da navedena mjera postane trajna mjera potpore proizvođačima mandarina u sadašnjem ili većem iznosu, sve dok postoji potreba.

2. Mjera povlačenja sa tržišta mandarina za slobodnu distribuciju

Proizvođači mandarina se svake godine u periodu između 20.listopada i 15.studenoga, suočavaju sa problemom viška mandarina na tržištu. Ove godine i ranije. Problemi u prodaji obično nastaju zbog dozrijevanja većine sorata, ali sve prisutnije mandarine iz drugih proizvodnih područja EU i trećih zemalja, što uzrokuje pad cijene ispod cijene koštanja.

Kako bi ovaj problem riješili, zahtijevamo od Vlade RH, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku da iznađu poziciju u proračunu.

Tražena mjera ima više pozitivnih učinaka, a navesti ćemo najvažnije:

  • održavanje cijene proizvoda u cjenovno višoj kategoriji i veći dohodak proizvođača
  • cjelovita i pravovremena berba smanjuje izraženost alternativne rodnosti mandarina
  • cjelovita, cjelokupna i pravovremena berba jamac je smanjenja populacije Ceratitis capitata, kao i drugih štetnika i bolesti mandarina
  • više prostora na tržištu za robu visoke kvalitete
  • socijalno ugrožene osobe i osobe koje si mandarinu ne mogu priuštiti, kao i ustanove koje se bave ovakvim radom, dobiti će proizvod koji inače mogu teško priuštiti bez naknade.

Ova mjera se za neretvanske proizvođače mandarinu pokazala kao iznimno dobra i poželjna jer se dio mandarina koji je u određenom trenutku višak na tržištu, rješavao na način da i oni koji nemaju mogućnost priuštiti si mandarinu, istu dobiju bez naknade. Također, mjera povlačenja sa tržišta za 15% od ukupnih količina mandarina stvara više prostora za kvalitetniju robu na tržištu i zadržavanje bolje cijene. Za ovu mjeru je potrebno oko 20 milijuna kuna.