Prema odredbama Odluke o provođenju posebnih mjera zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije i Odluke o mjerama za zaštitu šuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od 1 lipnja do 31. listopada je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom na području cijele DNŽ.

To znači da će uskoro biti zabranjeno paljenje korova, suhe trave i biljnog otpada na otvorenom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Za kršenje navedene Odredbe propisana je kazna od 2.000 do 10.000 kuna za pravne osobe, od 500 do 2.000 kuna za odgovorne osobe u pravnoj osobi i 500 do 1.000 kuna za fizičke osobe.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara za fizičku osobu koja izazove požar kazna je od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna od 60 dana zatvora. U slučaju da fizička osoba požar izazove iz nehaja kazna je 2.000 do 15.000 kuna.

Za fizičke osobe koje ne prijave nastanak požara ili ne dostave potrebne informacije o požaru kazna je od 1.000 do 15.000 kuna.

U slučaju požara ili nekog drugog izvanrednog događaja odmah nazovite vatrogasce na 193 ili Centar 112 ili policiju na 192.

 

OGLAS