Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da se iz predostrožnosti povlače određeni sladoledi zbog utvrđenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu njihove proizvodnje.

Riječ je o sladoledima: SNICKERS XTRA ice cream bar 66g – single, TWIX ice cream bar 34,2g – 6 pack box, BOUNTY ice cream bar 39,1g – 6 pack box, SNICKERS ice cream bar 48g – 6 pack box, TWIX ice cream bar 47g – single, M&M’s peanut ice cream stick 62g – single.

– Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ – navedeno je na stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.