Potpredsjednik Sabora Božo Petrov podnio je šest amandman na Prijedlog proračuna RH za 2018. godinu od kojih je pet izravno vezano za potrebe stanovništva i privrede doline Neretve i grada Metkovića: izgradnja spoja Metkovića s autocestom, izgradnja novog mosta preko Neretve, proširenje GP Metković, kružni tokovi u centru Metkovića na cesti D9,  planiranje i izgradnja Centra za agrume u Opuzenu.

Nadamo se da će vladajuća većina u Saboru (HDZ-HNS-manjine-nezavisni) imati sluha za ove prijedloge jer nadilaze dnevno-političke razmirice i u interesu su lokalnog stanovništva. Amandmani su objavljeni na službenoj stranici Sabora.

 

Za izgradnja drugog mosta preko Neretve u Metkoviću 40 mil. kuna

Nije potrebno puno trošiti riječi o potrebi izgradnje drugog mosta preko Neretve u gradu koji ta rijeka dijeli na dva dijela. Osobito u novim okolnostima kada je pušten u promet novi granični prijelaz i kada se očekuju ozbiljni prometni problemi. Ovaj most bi trebao rasteretiti promet u centru grada, omogućiti bolju prometnu povezanost dvaju dijelova grada i biti dio spojne ceste Metkovića i okolnih mjesta s autocestom na Novim Selima.

5 milijuna kuna za dva kružna toka u ulici A. Starčevića (DC 9)

Kroz središte grada prolazi državna cesta D9. Godinama se govori o izgradnji dvaju kružnih tokova na križanjima ulice A. Starčeviča s ulicama  R. Jerkovića i ulicama Matice hrvatske i Kralja Zvonimira. Struka je složna da bi za rješavanje prometnih gužvi trebalo izgraditi spomenute kružne tokove i omogućiti bolji protok vozila. Kako je riječ o državnoj prometnici, Božo Petrov je predložio planiranje u državnom proračunu za 2018. 5 milijuna kuna za planiranje i izgradnju spomenutih prometnih rješenja.

Dodatnih 3 mijiluna kuna za izgradnju spojne ceste Metkovića s autocestom A1

U proračunu RH za 2018. je planirano 18 570 000 kuna za spojne ceste na autocestu. Amandmanom Bože Petrova taj bi se iznos povećao za 3 milijuna i to u korist izgradnje spojne ceste između Metkovića i čvora Čarapine u dužini 10 kilometara. Ova cesta bi bila od velike važnost za stanovništvo Metkovića, Opuzena i okolnih mjesta kao i za privredu ovog dijela Doline. Sadašnji spojevi s autocestom su loša državna prometnica preko Kule Norinske duga 20 kilometara i spojna cesta s čvorom Karamatići duga 30 kilometara od Metkovića. Uz to, ova cesta bi bila dio plana prometnog rasterećenja središta grada Metkovića.

Proširenje novog graničnog prijelaza Metković (Doljani)

Dosta se u posljednje vrijeme govori o problemima stanovnika Metkovića zbog izgradnje i otvaranja novog GP Metković. Svima je jasno da je trenutno stanje neodrživo i da vodi u prometnu blokadu grada. Stoga je Petrov uputio peti amandman u kojem predlaže izdvajanje iz državnog proračuna u visini 24,5 milijuna kuna za proširenje postojećeg graničnog prijelaza. Ovim bi se otkupilo 16 kuća u ulici Stjepana Radića, izgradile bi se dodane dvije kolničke trake u dužini 500 metara s hrvatske strane i 100 metara s druge strane granice te tako bitno povećao protok vozila i bitno smanjila opasnosti od prometnog kolapsa u centru Metkovića.

Dodatnih 5 milijuna kuna za planiranje i izgradnju Centra za agrume

Proizvodnja mandarina i drugih agruma od velike je važnosti za poljoprivredu i opstanak stanovništva u dolini Neretve. Zbog toga uz planiranih 5 milijuna, Petrov predlaže dodatnih 5 milijuna za planiranje i izgradnju Centra za agrume koja je predviđena županijskim prostornim planom u Opuzenu. Centar bi svojim istraživačkim radom bio prvi korak u planiranju i strateškom upravljanju ovom granom poljoprivrede u dolini Neretve.